This site uses cookies. By using this site, you agree to our use of cookies. Read more

Velkommen til Norsk nå! nettressurs

forside1.jpg

 

Norsk nå! er et læreverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Her finner du ekstraoppgaver til alle verkets leksjoner og ekstraressurser for deltakere og lærere.

Mer info om verket

 

For deltakeren
Deltakerveiledning (norsk og engelsk) til verket

For læreren
Ressursside for læreren


Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies